Waarom CNG-tankkeuring & Wetgeving

In Reglement nr. 110 van de Europese Commissie en de Verenigde Naties zijn de uniforme voorschriften vastgesteld voor de keuring van de tanks in voertuigen die CNG als brandstof verbruiken. In Artikel 4.1.4 van bijlage 3 van dit reglement is bepaald dat:

- Elke CNG-tank ten minste om de 48 maanden na de datum van ingebruikname ervan in het voertuig visueel moet worden gekeurd om tekenen van uitwendige schade en slijtage op te sporen. Dit geldt ook voor oppervlakken onder de steunbeugels en achter afdekplaten. Deze verplichting geldt ook wanneer een CNG-tank opnieuw wordt geïnstalleerd. De keuring dient door een bevoegde organisatie aangewezen door de regelgevende instantie te worden uitgevoerd.

In de Staatscourant van 23 oktober 2012 zijn de hierop van toepassing zijnde passage opgenomen. Download het hier.

 

Bevoegd tot het uitvoeren van de keuringen van CNG-tanks

De RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) heeft het KIWA aangesteld als certificeringspartij voor het uitvoeren van de tankkeuringen en inspecties. Schouten is door KIWA gecertificeerd om deze keuringen volgens de normen die de Europese Commissie stelt uit te voeren.