Inhoud CNG-tankkeuring

De (her)keuring van de CNG-tanks van een bedrijfsvoertuig bestaat uit een aantal handelingen. Naast een visuele inspectie van de gehele tank wordt er een meting gedaan of de tank en de aansluitingen volledig lekvrij zijn. De staat van het composiet en het staal (mogelijk glasvezel) wordt getoetst. Ook is de controle van de bevestigingsmiddelen waarmee de tank is gemonteerd onderdeel van de keuring.

Wanneer de CNG-tank door de inspecteur zijn goedgekeurd, wordt de tank voorzien van een wettelijk verplichte inspectiesticker. Op deze sticker staat de datum waarop de keuring van de tank verloopt en is het nummer van het bijbehorende keuringsrapport te vinden.

  • Verwijdering van eventuele beschermplaten
  • Visuele inspectie
  • Controle van aansluitingen
  • Meten op eventuele lekkages
  • Toetsing van composiet en staal
  • Controle van bevestigingsmiddelen
  • Plaatsing van wettelijk verplichte inspectiesticker na goedkeuring
  • Opstellen van keuringsrapport

Wanneer er tijdens de keuring een (toekomstig) gebrek wordt geconstateerd zal er met u contact worden opgenomen over de eventueel uit te voeren werkzaamheden.

Klik hier om een afspraak te maken op één van onze 10 vestigingen.